Afdeling D

Hvad tilbyder og prioriterer vi?


Beliggenhed
Vi er placeret midt i smuk natur og rekreative omgivelser – lystbådehavn, skov og strand – og meget tæt på Rantzausminde skole, en velfungerende skole med alle klassetrin, hvortil vi har adgang ad et lukket stisystem. Der er kort afstand til Rantzausminde børnehave.
Der er ingen støj, hverken fra trafik, fabrikker, eller andet.

Offentlig transport
Vi har stoppested for bybusforbindelse til og fra Svendborg inden for gåafstand.


Boliger
Vi tilbyder 16 velindrettede boliger, fordelt i 8 dobbelthuse – 8 stk. 101 m2, 5. stk. 124 m2 og 3 stk. 134 m2 boliger, opført med røde mursten og sorte tagsten. Der er carport og redskabsrum til hver bolig.
Alle boliger har radonspærre.


Indkøbsmuligheder
I Rantzausminde kan indkøb foretages i Dagli’Brugsen. I Svendborg, der kan nås på ca. 10 minutter, er der et stort udvalg af dagligvare- og alle andre butikstyper.


Husleje (boligafgift)
Vi prioriterer at holde huslejen i ro i det omfang, vi selv er herre over det. Det gør vi ved at se kritisk på alle udgifter og ved, at beboerne påtager sig forskellige uhonorerede arbejdsopgaver for foreningen, f.eks. græsklipning, træbeskyttelse af carporte og redskabsrum samt bestyrelsesarbejde.
Over huslejen betales også for adgang til kabelnettet samt for tv-grundpakken hos YouSee. Beboere, der ønsker yderlige tv-pakker eller internetadgang, afregner direkte med YouSee. Beboere, der ikke ønsker tv- grundpakke, fritages for betaling.


Vedligeholdelse af ejendommen
Vi har gennem årene som en del af huslejebetalingen sparet et meget stort beløb op til fremtidig vedligeholdelse af vores ejendom. Og vi sparer fortsat op. Det betyder f.eks., at når vore gasfyr engang skal udskiftes, har vi allerede nu sparet op til det. Det betyder tillige, at huslejen ikke af den grund nødvendigvis skal sættes op.
Vi prioriterer at holde ejendommen i god stand. Således bliver alle boliger grundigt gennemgået udvendig hvert år og nødvendige håndværkeropgaver bliver derpå udført.


Driftsøkonomi
Vi har styr på økonomien. Vi er velkonsoliderede og indestående på vore driftskonti er normalt mindst 150.000 kr. Vi har ikke behov for kassekredit eller banklån.


Låneforhold
Vore 3 kreditforeningslån er variabelt forrentede. Vi afdrager på det ene lån, medens de 2 andre er afdragsfri i lånenes løbetid. Under finanskrisen besluttede vi at ændre lånene til at være fastforrentede. Det skete ved hjælp af 2 fastrenteswap, lagt oven på de 3 lån. For os betyder det først og fremmest, at der er sikkerhed om den fremtidige rentebetaling.


Information
Vi prioriterer, at alle beboere med Nyhedsbreve bliver godt orienteret om, hvad der sker af nyt, som er af betydning for foreningen og beboerne.


Nye beboere
Vi prioriterer, at nye beboere meget gerne skal kunne falde til i foreningen. Det gælder både socialt og på anden vis. Købere inviteres derfor altid til et møde med bestyrelsen, så snart en købsaftale er underskrevet og medens køber stadig vil kunne nå at fortryde købet. På mødet får køber ”alt” at vide om foreningen og køber kan så på et oplyst grundlag beslutte, om købers forventninger kan opfyldes.