Vores område

Hvis vi som bor her og har boet her i en kortere eller længere periode skal beskrive vores område, kan det nemt blive måske kedelig læsning eller måske farvet læsning. Derfor har vi valgt, at lade professionelle gennem interview beskrive vores område. Dette vil der være et eksempel på i linket herunder.

http://mitsvendborg.dk/?p=21522