GSR- Bestyrelse

Vedtægter Bestyrelse Revisionsprotokol Bestyrelsesberetning Generalforsamling Budget Lokalplan Diverse infoMatrikkelkort 24bpPlantegninger

Torben Stig Hansen
Formand (afd. H)
Arne Egelund
Kassere (afd. A)
Krebsen 1 5700 Svendborg
Mobil: 23607342
Email
Kurt Rangstrup
Bestyrelsesmedlem (afd. D)
Pia Bach Sørensen
Bestyrelsesmedlem (afd. E)
Lise Lotte Lundsgaard Breeden
Bestyrelsesmedlem (afd. G)
Krebsen 38
Mobil: 60667307
Kirsten Wilki
Suppleant (afd. F)